Zanim powstaną wydarzenia i opisy, czasem znamy kilka terminów do przodu.

  • 14.02.2020, 20:00 - Miłośc do Impro - Centrum Kultury, ul. Peowiaków 12, Lublin

 kolejne terminy pojawią się... w swoim czasie ;)